Komiteler

 • EĞİTİM KOMİTESİ
 1. Eğitim ile ilgili tüm konularda öneriler.
 2. Adana için kız çocukları eğitim analizleri,
 3. Üniversiteli girişimci gençlerin işkadınları yanında staj yapabilmesi için çalışmalar,
 4. Üniversiteler ile ilişkiler kurarak ortak eğitimler planlamak.
 • GİRİŞİMCİLİK PROJELERİ KOMİTESİ
 1. Ülkelerin, bakanlıkların, kurumların girişimcilik ile ilgili projeleri takip ederek,üyelerimizi bu konularda bilgilendirme.
 • SOSYAL KOMİTE
 1. Derneğin her yıl organizasyonunu yaptığı etkinlikleri planlar, düzenler.
 2. Komitenin çalışmaları, çeşitli sohbetlerle ilgili bilet satışları, davetler, geziler ve lansmanlar gibi etkinlik kalemlerinden oluşur.
 • ÜYELİK VE ÜYE İŞYERİ KOMİTESİ
 1. Derneğe yeni üye kazandırmak.
 2. Üye adaylarını incelemek, dernek profiline uygunluğuna ilişkin görüş bildirmek.
 3. Ayrılan üyelerin üyelikten ayrılma nedenlerini araştırmak, onları yeniden kazanmak için girişimde bulunmak.
 4. Dernek-üye ilişkilerini geliştirici çalışmalar yapmak.
 5. Üyeleri sosyal amaçlı girişimlere özendirmek, teşvik etmek.
 • SPONSORLUK KOMİTESİ
 1. Derneğimizin düzenlemiş olduğu organizasyonlar ve Dergi, bülten vs.nin finansmanları için en doğru sponsorun araştırılması.
 2. Bulunan Sponsorların memnuniyetlerinin değerlendirilmesi.
 3. Organizasyon vesilesi ile kurulan ilişkinin sürekliliğini sağlamak .
 4. Planlanan; Yayınlanan dergiler,alınan reklam bedelleri ile kendini finanse etmektedir.
 5. Sponsorluk aramalarındaki aşamalarda olduğu gibi reklam aramalarında da kurumsal ilişkiler komitesi çalışmaktadır.
 6. Bu komite aslında zor gibi görünse de bu sayede komite üyeleri, şirketlerle gerek e-posta gerek yüzyüze görüşerek şirketleri yakından tanıma fırsatı elde ederler.
 • STK’LAR İLE KOORDİNASYON KOMİTESİ
 1. Amacımız Derneğimizin marka değerini arttırmaktır. Bu hedeften yola çıkarak yerel, ulusal STK’lar ile birlikte dostluk geliştirici toplantılar, ziyaretler geliştirir.
 2. Diğer şehirlerdeki STK’lar ile irtibata geçerek derneğimiz hakkında bilgilendirmeler yapar.
 • İŞ GELİŞTİRME KOMİTESİ
 1. Üyelere iş geliştirme, yeni iş modelleri vs. konularda destek olacak faaliyetler hazırlamak.
 2. Yeni iş konularında bilgilendirici konuk konuşmacıları davet ederek üyelerimizin bilgilenmesini sağlamak.
 3. Üyeler arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirme.
 • ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER KOMİTESİ
 1. Yurt dışındaki İş insanı Dernekleri ile bağlantıya geçerek derneğimiz hakkında bilgiler verir ve iyi ilişkiler kurulmasını sağlar.
 2. Uluslararası Ülke temsilcileri, Büyükelçilikler vs. ilişkileri geliştirmeyi ve yürütmeyi amaçlar.
 3. Derneğin Uluslararası ziyaretleri için zemin hazırlar.
 • PROJE GELİŞTİRME KOMİTESİ
 1. İŞKAD için örnek oluşturacak Sosyal Sorumluluk Projeleri ve İŞKAD’a katma değer sağlayacak,
 2. Kurumsal imajını pekiştirecek, nitelikli üyeleri derneğimize çekebilecek projeler geliştirir.
 3. Diğer STK'lar ve üniversitelerle iletişim sağlayarak İŞKAD’ın tanıtımı için gerekli stratejileri belirler.
 • BASIN VE MEDYA KOMİTESİ
 1. Derneğin, yerel, bölgesel ve ulusal medya kuruluşları ile ilişkilerini korumak ve geliştirmek.
 2. Dernek üyelerinin kişisel ve kurumsal başarılarıyla kamuoyunda gündeme gelmesi için çaba göstermek; iş insanı imajını olumlu etkileyecek faaliyetler düzenlemek.
 3. Derneğin hedef ve mesajlarına yönelik bölgesel ve ulusal bazda basında yayınlanan haberlerin değerlendirilmesi, raporlanması ve yeni iletişim yöntemleri geliştirilmesi.
 4. Derneğin iletişim, medya ve yayın politikasına ilişkin öneriler geliştirmek.
 5. Dernek web sayfası ve itibar yönetimiyle ilgili çalışmaları yönlendirmek.

© 2015 İŞKAD | İŞ KADINLARI DERNEĞİ | ASSOCIATION OF BUSINESS WOMEN. Her hakkı saklıdır.