Başkan'ın Mesajı

İŞKAD, 1999’da henüz Türkiye’nin hiçbir kentinde İş Kadınları Dernekleri kurulmamış iken, Adana’da 44 girişimci kadının gayretleri ile kuruldu. Anadolu’nun ilk iş kadını derneği olan derneğimiz bugün İŞKAD’ı kentin en etkin STK’ları arasına taşıdı. Sektörlerinde başarılı 100’e yakın üyesi bulunan İŞKAD, iş dünyasında kadının etkinliğini arttırmak, girişimci kadın sayısını çoğaltmak, bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine >katkı koymak, ülke ve kent ekonomisinin gelişimine yönelik proje ve uygulamalar hakkında üyelerinin görüş ve >önerilerini çeşitli platformlarla ilgililere ulaştırmak ve Türk iş kadını ile Avrupa ve dünya iş kadınlarının entegrasyon sürecini hızlandırmak amacı ile kuruldu ve bu perspektifle yoluna devam ediyor. Eğitimi merkez alan çalışmalarımız öne çıkıyor.

Bugüne kadar Adana’da pek çok başarılı çalışmaya imza atan İŞKAD Kadın Girişimciliği ve eğitimi esas alan çalışmaları ile öne çıkıyor.”Kızlarımız Girişimci Olsun” adlı çok ses getiren projede okullarda rol model olan girişimcileri, liseli gençlerimizle buluşturarak, kendi girişimcilik hikayelerini paylaşmalarını sağladık.

Tüm bunların yanı sıra hibe destek programları ile de anılan İŞKAD, üç büyük hibe projesine de ev sahipliği yaptı.

AB Eğitim ve Gençlik Programı Merkezi tarafından desteklenen “Geleceğin Lider Kadınları” projesi kapsamında “Geleceğin Lider Kadınları-Ulusal Gençlik Zirvesi” kapsamında kent forumu düzenleyen İŞKAD AB Hibe fonlarından yararlanarak hazırladığı proje kapsamında 81 vilayetten 91 genç girişimci ve lider adayının katıldığı forumda “Girişimcilik ve İnovasyon Alanında Özellikle Yerelden Ulusala Hareket Stratejisi Eylem Planı’nı masaya yatırdı.

Yine İŞKAD tarafından düzenlenen “Geleceğimiz Birlikte Zirvesi’nde “Kadının Sosyo-Ekonomik Güçlenmesi ve Toplumsal Hayata Katılım Sorunu; Yerel Bakış açısıyla Öneriler” ve “Kadının Siyasi Katılımı ve Yerel Yönetimlerin Kadın Bakışı İle Planlanması” konulu panelde kadın ve erkeklerin eşit birer yurttaş olması gerektiğini vurgulandı. Türkiye’nin pek çok kentinden kadın yöneticiler Adana’ya çıkarma yaptı.

Genç işsizlik ile ilgili de kayıtsız kalmayan İŞKAD, üniversite öğrencilerinin gelecekle ilgili endişeleri ve kararsızlıklarının ortaya konulmasının sağlanması amacıyla hazırladığı “Geleceğe Güvenle Bakıyorum” adlı proje ile Avrupa Birliği tarafından hibe almaya hak kazandı.

Öte yandan, dernek olarak kadını her platformda temsil etmeyi ve onların toplumdaki rolünü eşitsizlik üzerine belirleyen her türlü ataerkil karara da karşı duruyoruz. Son olarak Anayasa Mahkemesi’nin imam nikahı kararına da bu yönde tepki verdik. Yurt genelinde kadınların toplumsal statüsünün yükseltilmesi, sosyal ve ekonomik yaşama etkin katılımının sağlanması konusunda yüksek hassasiyetimiz nedeniyle, Anayasa Mahkemesi’nin resmi nikah olmadan dini nikah yapanlara ve bu nikahı kıyan görevlilere 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilmesini öngören kanun hükümlerini iptal etmesini son derece sakıncalı buluyoruz. Çünkü kadınların imam nikahı ile evlendirilip, resmi nikahsız bırakılmaları yolunu açacağı endişesini taşıyoruz. Bu durum kadınların resmi nikahla kazanmış olduğu tüm yasal haklarından yoksun bırakılması, miras hakkının ortadan kaldırılması anlamını da taşıyor.

Bu karar, Cumhuriyet ile birlikte kadının erkeklerle eşit konumda olmasını sağlayan, kadını yücelten Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı eşitlikçi yolun önünü kesmek anlamına geliyor. Çünkü kararın kendisi kadınların temel haklarını ihlal ediyor.

Ülkemizin de imzaladığı uluslar arası sözleşmelere, anayasaya laiklik ilkesine ve Cumhuriyet’in temel ilkelerine aykırı olan bu karar çocuk yaşta ve zorla evlilikleri arttıracak nitelikte. Bu kararı şiddetle kınıyoruz.

© 2015 İŞKAD | İŞ KADINLARI DERNEĞİ | ASSOCIATION OF BUSINESS WOMEN. Her hakkı saklıdır.